ارزش ولایت

معدن بردباری و جایـگاه علم و دانش است. هماننـد دریایی که آب در آن موج مـی‌زند علم و دانـش در سینـه‌اش موج می‌زنـد و او آنـرا می‌شکافـد و نـشر می‌دهـد. 1 اینـها را پدرش امام سجـاد ـ علیه السلام ـ در وصفش فرموده است. شکافنده بودنش در علمِ اولین و آخرین را پیامبـر هم به جابر‌بن‌عبداله انصاری فرموده بود. 2

نـکته‌ای از نـکات و علوم بی‌پایان الهی و ولایی که سینـه به سینـه از جد بزرگوارش به او رسیـده بود را به یـکی از اصحابش گفت. بعد از آنـکه چهار پایه و اساس اسلام را بیان کرد؛ آخرین و مهمتـرین اساس را که ولایت باشد ذکر کرد و در ادامه گفت: هیـچ چیز ماننـد ولایت دارای اهمیت نیست و به آن توصیـه نـشده است. ( بُنِیَ الإسلامُ علی خَمسِ، علی الصلاةِ و الزَکاةِ و الصَّومِ و الحَجِّ و الوَلایةِ و لم یُنادَ بِشیءٍ کما نُودیَ بالوَلایةِ ـ کافی ، ج 2 ، ص 18 )

انـگار امام باقر ـ علیه السلام ـ با این گوهر افشانی آب پاکی را روی دست همه ریـخته است که بدانیـد ای مردم، اسلام بدون حقیقتِ فراموش شده‌ی ولایت آل الله ـ علیهم صلوات الله ـ که در روز غدیر خم از جانب خدا تعیین شد اسلام واقعـی نیست. نماز و روزه‌ای که طبق سنت رسول الله و اهل بیت نباشد قبول نیست. حجـی که در پایان آن به لقای امام معصـوم نینـجامد حج نیست. نـه اینـکه در پایان موسم حج باید امام معصوم را دید.نه ...! باقر آل محمد ـ علیه السلام ـ فرموده‌انـد: تمام الحـجِ لِقاءُ الإمام. 3 در مفردات راغب در مورد کلمه‌ی " لقاء " آمده است که ادراک با حس ، بصر و بصیرت را لقاء می‌گویند. 4 در حال حاضر اگر ادراک حسی و بصری امکان ندارد ادراک بـصیرتی که ممکن است. مهمترین ادراک همین است. مثل اویس قرنی که پیامبـر را اینطور درک کرد و بعد حسی و بـصری شد. ادراک بـصیرتی همان اطاعت بی‌چون و چـرا از دستور العمل‌هایشان است.

هر چه که خانه خدا را طواف کننـد، عبادت کننـد، قرآن بـخواننـد و سر به سجده بـگذارند ولی به ولایت الهی حضرت امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ ایمان نداشته باشنـد باز هم اهل آتشنـد. این را جناب رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمودند. در رابطه با ارزش ولایت امام علی ـ علیه السلام ـ گفته است که اگر بـنده‌ای خداوند متعال را هفتاد سال زیر ناودان کـعبه عبادت کند در حالی کهشب‌هابه نماز ایستاده و روزها روزه‌دار است و ولایتعلی‌ بن‌ ابیطالب را نداشته باشد از بینی او را به آتش می‌اندازند. 5 ( لَو عَبَدَاللهَ عبدٌ سَبعینَ خَریفاً تحتَ المیزابِ قائماً لیله، صائماً نَهاره و لَم یَکن لَه وَلایةُ علی بن ابیطالب لَأکبـَّهُ اللهُ علی مِنـخَریهِ فی النّار ) کسی که ارزش ولایت حضرت امیرالمومنین علی ـ علیه السلام ـ را زیر سوال می‌برد مثل کسی است که نور خورشید را در روز روشن انـکار می‌کند. این تشبیه را نوشتـم تا خودتان به حماقت و خباثت منـکرین ولایت امام علی ـ علیه السلام ـ پی‌بـبرید.

امام باقر ـ علیه السلام ـ فرمود: ما اهل بیت ریسمان خداونـدی و وسیـله‌ی ارتباط او با خلق هستیم. ما رحمت خداوند هستیـم که بر بنـدگانش ارزانی داشتـه است. 6


1 ـ ترجـمه الـقطره ( قـطره‌ای از فضائل اهل بیت علیـهم السلام) ، ج 1 ، ص 512 ، ح 3 .

2ـ الاحتـجاج ، ترجـمه جـعفری ، ج 1 ، ص 152 .

3ـ وسائل الشیـعه ، ج 10 ، ص 255 .

4ـ المفردات ، ج 1 ، ص 745 .

5 ـ تفسیر جنابادی، ج4 ، ص 228 . به نقل از " انقلاب اسلامی بازگشت به عهد قدسی " ، ص 19 ، اثر استاد اصغر طاهر زاده

6 ـ امالی شیخ طوسی ، مجلس 34 ، ح 4 .

  

/ 0 نظر / 4 بازدید