دوستی های کنسروی

"این روزها کسی به خودش زحمت نمی دهد یک نفر را "کشف" کند
زیبایی هایش را بیرون بکشد …
تلخی هایش را صبر کند…
آدم های امروز دوستی های کنسروی میخواهند؛
یک کنسرو که فقط درش را باز کنند بعد یک نفر شیرین و مهربان از تویش بپرد بیرون و هی لبخند بزند و بگوید: حق با توست"

/ 0 نظر / 4 بازدید