رمز وکلید شاد زیستن

انسان قدرت و توانائی آن را دارد که نومیدی را به امید، و شکست را به پیروزی و اشک را به خنده تبدیل سازد مشروط به آنکه به زندگی و شگفتیهای آن، به لذت ها، ناامیدی ها، تلاش ها، رنجها، و دردها (بله) و جواب مثبت دهیم.
اگر بکوشیم کلماتی از قبیل: بله، امکان دارد، همیشه، امیدوارم، می توانم، را در فرهنگ لغات خود و اعضای خانواده وارد کنیم آنگاه شاهد تجلی شادیها خواهیم بود. ما قدرت آن را داریم که همه پدیده های شادی بخش زندگی را در اختیار داشته باشیم و آنها را برای خود خلق کنیم. فقط کافیست تصمیم به تغییر بگیریم. اگر تصمیم بگیریم از امروز هر لحظه با عشق و غوطه ور در عشق زندگی کنیم معنی و مفهوم حیات و شاد زیستن را بهتر درک خواهیم کرد و از آن لذت خواهیم برد.

شاد زندگی کردن به چه معناست؟

انسان موجودی شادی خواه و لذت طلب است. هیچگاه داشتن پول و اموال نشانه خوشبختی و بی نوائی و فقر نشانه بدبختی نیست. اگر چنین بود ثروتمندان باید شادترین و فقرا بدبخت ترین افراد باشند. در حالیکه همیشه چنین نیست. تمام شورها، شوق ها و لذایذ بهشت زندگی منتظر کسانی است که با تلاش و تفکر و مقاومت. خود را به این بهشت می رسانند. بهشت در نزدیکی ماست ولی فقط برای کسانی متجلی می شود که دلشان ناب و بی غش باشد. وقتی احساس خوبی درباره خود دارید، دیگران هم بهتر از همیشه به نظر می رسند. جهان بازتاب و عکس العمل رفتار خود ماست. وقتی از خودمان بیزاریم از همه بیزاریم و وقتی به همین که هستیم عشق می ورزیم، تمام جهان در نظرمان دوست داشتنی است.
پس بهتر است افکار شاد و سلامت داشته باشیم و سلامتی را حق انسانی و شایسته خود بدانیم. با خود ملایم باشیم و خانواده خود را بپذیریم. بدانیم که یکی از کلیدهای شادی و خرسندی تمرکز ذهن بر لحظه حال است. این لحظه تنها زمانی است که در اختیار داریم و از لحظه بهترین چیزی را که می توانیم بسازیم «شادی» است.
آبراهام لینکلن گفته:
(اغلب مردم تقریبا به همان اندازه شاد هستند که انتظارش را دارند) و به گفته روانشناسی دیگر: (قلم و کاغذ و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی کنید. بعد وارد آن شوید) شیوه های بدست آوردن احساس شادی در زندگی:
1- در حال زندگی کنیم: غبار گذشته را از شانه هایمان فرو ریزیم. هر اندازه در تیرگی گذشته قدم برداریم از نور و درخشش آینده دور خواهیم شد. فرو ماندن در گذشته، فرو ماندن در سیاهی و تاریکی و ظلمت است.
«کلید شادی و خوشحالی متمرکز ساختن ذهن بر لحظه حال است.»
در گذشته زندگی کردن و افسوس خوردن، دردی را دوا نمی کند. بلکه، باید از گذشته و ناکامی های آن درس گرفت و بنای موفقیت را در زمال حال پی ریزی کرد، تا آینده ای روشن پیش روی داشته باشیم.
2- بخشندگی داشته باشیم: وقتی از بخشش دیگران امتناع می کنیم در واقع این ما هستیم که رنج می بریم در بیشتر اوقات فرد «مقصر» خبر ندارد که در سر ما چه می گذرد. در حالی که ما خویش را در کانون رنج های روانی قرار داده ایم.
وقتی راه بخشش را برمی گزینیم، وقتی تغییر می کنیم، دیگران هم تغییر می کنند، وقتی نگرش خود را نسبت به دیگران عوض می کنیم آنها هم شروع به تغییر رفتار خود می کنند.
3- تفکر مثبت داشته باشیم: تفکر مثبت سازنده است و تفکر منفی مخرب، زیرا دارندگان تفکر مثبت تنها به آنچه مطلوب آنهاست فکر می کنند و آنگاه الزاما به سوی این اهداف کشیده می شوند، همیشه به آنچه می خواهید فکر کنید.
4- ناامید و مایوس نشویم: در مسیر زندگی امید خود را از دست ندهیم و مایوس نباشیم. هرگز فکر نکنیم راهی را که پیش گرفته ایم، آخرین راه است، پیوسته به دنبال راههای دیگر باشیم چرا که: «عاقبت جوینده یابنده بود»
5- با خودمان صادق و رو راست باشیم: صادق نبودن با خود، آسیب رسانتر از احترام نگذاشتن به خود است. مواردی را که با خود رو راست نبوده ایم بنویسیم و راه صادق بودن را با بررسی خطاهای خود بیابیم.
و سخن دیگر اینکه هنگام روبرو شدن با وقایع ناگوار نیز با تسلط بر محیط تلاش نمائیم شادی از دست رفته را دوباره به محفل وجودمان دعوت نمائیم.
در این رابطه توصیه هایی ضرورت دارد:
- فکر کردن غیر از غصه خوردن است، غصه خوردن هیچ دردی را دوا نمی کند و فایده ای ندارد. در حالیکه بر اثر فکر کردن راههایی برای رفع نگرانیها پیدا می شود.
- هیچ مشکلی تا ابد باقی نمی ماند. پس برای رفع یا فراموشی مشکل پیشقدم شویم.
- غم و افسردگی مسری است وقتی قیافه ما اندوهناک باشد. دیگران هم افسرده و ناراحت می شوند. وقتی شاد باشیم چهره دیگران شاد می شود.
- گذشته هرگز مساوی آینده نیست. هر چند که با ناملایمات روبرو شده ایم. می توانیم فکر کنیم که دوران بدبختی به پایان رسیده و خوشبختی از فردا شروع می شود.
راز شاد زیستن، انجام دادن آنچه دوست داریم نیست، دوست داشتن آن چیزی است که انجام می دهیم.
(زندگی شادی نیست هنر شاد زیستن است.)
گر یک نفست ز زندگانی گذرد
مگذار که جز، به شادمانی گذرد

/ 0 نظر / 3 بازدید