نقشه هوایی از کربکند

موقعیت کربکند از نظر جغرافیایی جزء شهرهای شمالی استان اصفهان میشود و درمیان شهرهای دولت آباد برخوار و دستگرد برخوار و سین برخوار و لودریچه برخوار میباشد. با جمعیتی حدود 8000 نفر تا سال 1391 .

این شهر مانند بیشتر شهر های برخوار لهجه و گویش مخصوص به خود را دارا میباشد ولی بسیار نزدیک به زبان اصفهانی اصیل میباشد.کربکند از نظر آب و هوایی منطقه ای خشک محصوب میشود (البته در حال حاظر) نوشته های موجود از جهانگردان فرانسوی بر این موضوع دلالت میکند که در قدیم این شهر مانند بهشتی برین بوده آنچنان که در قسمتی از این خاطرات نوشته اند : ( وقتی به روستایی در شمال اصفهان رسیدیم مانند بهشتی بود که در خواب نیز دیده نمیشد و من از ...)  و در قسمتی دیگر نوشته اند :( نوع کشاورزی آنها بسیار پیشرفته بود آن چنان که در پاریس نیز دیده نمیشد . آنها در میان محصولشان کوزهایی نهاده بودند و به جای آبیاری کل مزارعشان فقط در کوزه ها آب میریختند و به گفته کشاورزانشان با این کار در حین آبیاری کل محصولشان منطقه بیشتری را تحت کشاورزی در می آوردند...)< نقل قول از دکتر اسکرانی >این شهر بعد از انتقال آب توسط قنات به وجود آمده است که تاریخ آن با تاریخ شهر های میمه اصفهان و گز برخوار و سین برخوار و کمشچه برخوار مطابقت مینماید.که از شواهد نیز این موضوع به اثبات میرسد(وجود برجهای کبوتر خانه در یک راستا ) .

میتوان از معروفترین محصول کربکند به تنباکوی کربکند (بهترین و مرغوبترین تنباکوی کشور) و زرشک (محصولی نو در این شهراز سال 1387 به بعد ) نام برد. همچنین در دسته سبزیجات میتوان از تره و شلقم نام برد.


/ 0 نظر / 13 بازدید