ذره ای مال حرام و نماز

پیامبر اکرم(ص)فرمود:

هرکس جامه ای به ده دینار بخرد و یک درهمش حرام باشد.

خداوند تا هنگامی که در بر اوست،نمازش را نمی پذیرد.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.مسند ابن حنبل ج2،ص 417

/ 0 نظر / 18 بازدید