ویژگى هاى غیبت امام زمان (علیه السلام

این که غیبت امام زمان (علیه السلام) چگونه است و چه خصوصیاتى دارد، در برخى از احادیث معصومین (علیهم السلام) مورد بحث قرار گرفته، لکن هرگز نمى توان از مجموعه این احادیث به تصویرى روشن و قطعى از چگونگى غیبت آن بزرگوار دست یافت. از این رو آن چه در پى مى آید تنها بیانگر برخى از این ویژگى ها است:
۱- همانند خورشید است، آن زمان که ابرها آن را پوشانیده باشند.
«کما ینتفعون بالشمس اذا سترها سحاب»
۲- مردم او را مى بینند ولى نمى شناسند.
«یجعل الله بینه و بین الخلق حجاباً یرونه و لایعرفونه»
۳- هر سال در مراسم حج شرکت مى کند و در عرفات مى ایستد و به دعاى مومنین آمین مى گوید
«و انه لیحضر الموسم فى کل سنة و یقف بعرفة فیومن على دعاء المومن»
۴- اگر چه شخص او از دیدگان مردم غایب مى گردد لکن یاد او از دل هایشان نمى رود.
«ان غاب عن الناس شخصه فى حال هدنة لم یغب عنهم مثبوت علمه»
۵ -بسیارى از شیفتگان و دلدادگان، توفیق دیدار و شناخت او را یافته اند.
۶- مکان مشخصى ندارد و بیشتر در صحراها و اطراف شهرهاى نامشخص زندگى مى کند.
۷- او به دور از مساکن ستمگران و به طور ناشناخته همچون سایر انسان ها، در مسکنى خاص به سر مى برد و همانند مردم به غذا و پوشاک و استراحت نیازمند است و همسر و فرزند نیز دارد.
۸- در مجالس مردم شرکت مى کند و بر فرش هاى آنان قدم مى گذارد و در کوچه و بازارهایشان راه مى رود.
۹- گاهى حکمت الهى اقتضا مى کند که امام زمان (ع) در مکانى حاضر باشد، ولى دیده نشود. امام رضا (ع) فرمود:
«لایرى جسمه»
و امام صادق (ع) فرمود:
«یغیب عنکم شخصه»
و گاهى حکمت بر آن است که دیده شود لکن شناخته نشود

/ 2 نظر / 7 بازدید
پریسا

وبلاگ جالبی دارید. به من هم سر بزنید