خداوندا پریشانم

خداوندا پریشانم
کفر نمیگویم
چه میخواهی، تو از جانم
مرا بی آنکه خودخواهم
اسیر زندگی کردی، خداوندا
کاش می دانستی
که انسان بودن و ماندن
چه دشوار است
چه رنجی می کشد آن کس
که انسان است و
از احساس سرشار است...

(دکتر علی شریعتی)

/ 0 نظر / 2 بازدید