موبایل ها دوست یا دشمن

میزان استفاده از موبایل هر روز بیش از پیش می گردد و به سرعت در جامعه توسعه می یابد و این امر باعث افزایش امواج رادیویی با موج کوتاه گردیده است، که این امواج توسط مغز نیز دریافت می گردد. مصرف کنندگان موبایل در حین مکالمه کاملاً سر خود را در معرض این امواج قرار می دهند که البته هنوز تأثیر منفی این امواج بروی بدن به طور 100% به اثبات نرسیده است.

متأسفانه تعداد زیادی از تحقیقات انجام شده به علت پشتیبانی از سمت تولیدکنندگان در برخی موارد جهت وار به قضاوت و بررسی پرداخته اند. امّا آیا واقعا این گوشی ها و امواج آنها تأثیرات مخربی بروی بدن انسان می گذارند. گوشی های موبایل و دکل های مخابراتی و همچنین میزان آنتن دهی و امواج ارسالی از طریق هر گوشی می تواند میزان این امواج را دیکته نماید.

/ 0 نظر / 4 بازدید