اَلا بِذِکْرِالله تَطْمَئنِ القُلوبْ

به فکر خدا هم باش مثل موبایلت

افسران - به فکر خدا هم باش مثل موبایلت + جملات تامل بر انگیز

بــه فـکـر نـمـازت بـاش مـثـل شـارژ مـوبـایـلـت !


بـا صـدای اذان بـلـنـد شـو مـثـل صـدای آلارم مـوبـایـلـت !


از انـگـشـتـات بـرای ذکـر اسـتـفـاده کـن مـثـل صـفـحــه کـلـیـد مـوبـایـلـت !


قــرآن را هـمـیـشــه بـخـوان مـثـل پـیـام هـای مـوبـایـلـت !خـدایـی مــا کجاییم ...؟

   + محمد معینی ; ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
comment نظرات ()